Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł
  w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez
  Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy
  3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy,  Konsument musi poinformować Przedsiębiorcę o
  swojej decyzji o odstąpieniu od  umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – korzystając z
  danych Przedsiębiorcy podanych w niniejszym regulaminie.
  4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na
  końcu niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
  5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację
  dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do
  odstąpienia od umowy.
  6. Skutki odstąpienia od umowy:
  a. w przypadku odstąpienia od umowy Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi wszystkie
  otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem:
  dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia
  innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę w Sklepie),
  niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Przedsiębiorca
  został  poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.;
  b. zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie
  zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie
  zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat
  w związku z tym zwrotem;
  c. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do
  czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie
  nastąpi wcześniej;
  d. Konsument powinien odesłać towar na adres Przedsiębiorcy podany w niniejszym
  regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym
  poinformował Przedsiębiorcę  o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli
  Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni;
  e. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy;
  f. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej
  w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
  rzeczy.
  7. W przypadku gdy ze względu na swój charakter rzeczy nie mogą zostać w zwykłym trybie
  odesłane pocztą informacja o tym, a także o kosztach zwrotu rzeczy, będzie się znajdować w
  opisie rzeczy w Sklepie.
0